Profilprogram till ToolBob

2019-02-01T16:12:17+00:00

ToolBob

Grafisk profil

ToolBoB hjälper fastighetsägare med kravställningar vid upphandlingar inom belysning och solel. Vilket leder till att fastighetsägare får säkra anläggningar med hög kvalitet, god totalekonomi samt minimal miljöpåverkan.

I samband med uppstarten av företaget fick Cederström design uppdrag att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil.

Läs gärna mer om logotypen för ToolBob här.

Profilprogram till HNH bygg

2016-11-09T07:36:03+00:00

HNH bygg

Profilprogram

HNH bygg AB är en byggfirma i Vaxholm som önskade utveckla sitt profilprogram utifrån befintlig logotyp. HNH Bygg ville att uttrycket skulle kännas tufft och att deras profilfärger, svart och den blå färg som de använder i deras profilkläder, skulle finnas med i profilen.

Resultatet blev ny profil på visitkort, offertmallar, produktblad samt en mapp där allt kan samlas och överlämnas till kund. Tufft och proffsigt för proffsiga byggare.

Profilprogram till Auktoriserade Translatorer

2019-02-01T14:25:55+00:00

 

Föreningen Auktoriserade Translatorer

Grafisk profil

Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av statligt auktoriserade översättare.

Auktoriserade Translatorer önskade utveckla deras logotyp och sin visuella identitet. Cederström design fick uppdraget att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil innehållande bland annat visitkort, korrespondenskort, brevpapper, kuvert PowerPoint mall, mapp samt pins.

Läs gärna mer om logotypen till Auktoriserade Translatorer här.

 

Grafisk profil för Turner Around och PEAK

2016-01-20T21:51:14+00:00

Turner Around och PEAK utbildningar

Grafisk profil

Turner Around Consulting utvecklar individer, chefer, medarbetare och grupper i organisationer. I samband med att Turner Around startade upp utbildningsprogrammet PEAK utbildningar önskade de utveckla sin befintliga logotyp samt ta fram en ny för utbildningsprogrammet.

Logotyperna användes på bland annat visitkort, brev och powerpointmallar samt på en liten 6-sidig folder. Foldern är en budskapsbärare som delas ut på mässor och vid andra tillfällen som ett komplement till visitkortet.

Utöver design av de nya logotyperna levererades en grafisk profil tillsammans med original för alla nämnda mallar.

Läs gärna mer om logotypen till PEAK utbildningar här.

A1 profilprogram

2016-01-21T08:08:53+00:00

A1 Advokater

Grafisk profil

A1 Advokater är en fristående advokatbyrå med fokus på tvister i näringslivet.

I samband med uppstarten av den nya advokatbyrån fick jag uppdraget att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil innehållande brevpapper, fakturor, visitkort, korrespondenskort och kuvert.

Läs gärna mer om logotypen till A1 Advokater här.

 

Grafisk profil Tenö Varv

2016-11-08T10:19:37+00:00

Tenö Varv AB

Grafisk profil

Tenö Varv är ett varv som underhåller, renoverar och reparerar för svensk yrkessjöfart. I samband med att Tenö Varv gick från statligt ägt varv till privatägt önskade de utveckla sin värdegrund och sin grafiska profil.

Resultatet blev en grafisk profil som uttrycker Tenö Varvs värden som styrka och drivkraft. Profilen applicerades på bland annat brevpapper, kuvert, visitkort, dekaler och mappar.

Till toppen