Turner Around och PEAK utbildningar

Grafisk profil

Turner Around Consulting utvecklar individer, chefer, medarbetare och grupper i organisationer. I samband med att Turner Around startade upp utbildningsprogrammet PEAK utbildningar önskade de utveckla sin befintliga logotyp samt ta fram en ny för utbildningsprogrammet.

Logotyperna användes på bland annat visitkort, brev och powerpointmallar samt på en liten 6-sidig folder. Foldern är en budskapsbärare som delas ut på mässor och vid andra tillfällen som ett komplement till visitkortet.

Utöver design av de nya logotyperna levererades en grafisk profil tillsammans med original för alla nämnda mallar.

Läs gärna mer om logotypen till PEAK utbildningar här.