PEAK utbildningar

Ny logotype

Uppdragsgivare Turner Around Consulting önskade en logotyp till deras nya utbildningsprogram inom självledarskap, PEAK utbildningar.

Önskemålet var att logotypen ska spegla PEAK utbildningars värdeord Prestation, Energi, Aktivitet och Kompetens. Resultatet blev människan och individen som symbol. Individer som på ett enkelt och tydligt sätt utstrålar energi och aktivitet. De fyra färgerna i symbolen är kopplade till de fyra olika byggstenarna som ingår i utbildningsprogrammet.

Se den grafiska profilen för PEAK Utbildningar