• Om Cederström design

Vi hjälper företag utvecklas

Cederström design hjälper företag och organisationer, stora som små, att nå ut till sin målgrupp både genom strategisk affärsutveckling och genom god visuell kommunikation.

Visuell kommunikation – när ditt företag behöver hjälp att synas

Det kan vara att ta fram en visuell strategi, designa en logotyp, ett profilprogram eller ta fram trycksaker som t.ex. broschyrer, foldrar, kundtidningar eller en hemsida som speglar företagets identitet, berör och når fram.

Affärsutveckling – när ditt företag behöver hjälp att utvecklas

Genom samarbetspartners kan vi hjälpa företag med nya affärsmöjligheter genom tydlig struktur och förslag på styrning framför allt inom elteknikbranschen. Vi gör marknads- och kommunikationsplaner, utbildar säljkårer och ser till att företag lyckas med sin marknadskommunikation.

Cederström design drivs av Eva-Lotta Cederström

Det är jag, Eva-Lotta Cederström, som skapar kreativa designlösningar utifrån ett strategiskt tänk. Min styrka är att jag har en helhetssyn på kommunikation. Jag är diplomerad från Grafiska linjen, GI, samt från Marknadskommunikationslinjen, IHR, Stockholms universitet. Därutöver har jag många års arbetslivserfarenhet inom marknadsföring av marknadsledande varumärken, både som anställd, frilansare och underkonsult.

Till min hjälp har jag ett stort nätverk med kompletterande kompetenser, it-tekniker, fotografer, filmare, skribenter, projektledare, originalare och många fler. Cederström design kan leverera alla typer av kommunikationsinsatser och inget uppdrag är för litet eller för stort.

Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer. Jag är alltid öppna för nya spännande möten, uppdrag och samarbeten.

Tillsammans når vi resultat!

Eva-Lotta Cederström