Föreningen Auktoriserade Translatorer

Grafisk profil

Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av statligt auktoriserade översättare.

Auktoriserade Translatorer önskade utveckla deras logotyp och sin visuella identitet. Cederström design fick uppdraget att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil innehållande bland annat visitkort, korrespondenskort, brevpapper, kuvert PowerPoint mall, mapp samt pins.

Läs gärna mer om logotypen till Auktoriserade Translatorer här.