Föreningen Auktoriserade Translatorer

Logotyp

Föreningen Auktoriserade Translatorer är en medlemsförening för auktoriserade translatorer som är en skyddad yrkestitel. Det är Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer.

Föreningen önskade utveckla deras visuella identitet. Cederström design fick uppdraget att ta fram en ny logotyp med tillhörande grafisk profil. Intentionen var att skapa en logotyp som för tankarna till deras translatorsstämpel, och att profilen går mer åt det traditionella än moderna hållet samt ger uttryck för kontinuitet. Kontinuiteten och stabiliteten står jordgloben för, liksom årtalet då föreningen grundades.