Invita Sweden

Ny logotyp

Invita Sweden AB är en incoming resebyrå i Stockholm för utländska gruppresor, framför allt från de tyskspråkiga länderna. Invita Sweden önskade en logotyp som utstrålar kvalitet och exklusivitet precis som deras resor.

Vi valde att i den nya logotypen lägga in en krona som symbol för deras värden, som förgyller tillvaron för deras kunder och målgrupp. I syfte att förgylla profilen lite extra valde vi en guldfoliering på kronan som används på tryckta visitkort och korrespondenskort.