MarLaw

Copy, design och tryck

MarLaw – Advokatfirman för Marknadsrätt, är Sveriges enda advokatbyrå som uteslutande arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden.

MarLaw önskade en folder som de kan dela ut till presumtiva kunder och som på ett enkelt och attraktivt sätt sammanfattar deras erbjudanden och tjänster. De önskade även hjälp med budskap på de vattenflaskor de har som give away.

Utifrån deras grafiska profil tog Cederström design fram ett grafiskt uttryck för folder och budskap på vattenflaska. Katarina Varenius, Vännerna på Varenius AB, stod för folderns copy. Foldern levererades tryckt och klar.