A1 Advokater

Grafisk profil

A1 Advokater är en fristående advokatbyrå med fokus på tvister i näringslivet.

I samband med uppstarten av den nya advokatbyrån fick jag uppdraget att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil innehållande brevpapper, fakturor, visitkort, korrespondenskort och kuvert.

Läs gärna mer om logotypen till A1 Advokater här.