Tenö Varv AB

Grafisk profil

Tenö Varv är ett varv som underhåller, renoverar och reparerar för svensk yrkessjöfart. I samband med att Tenö Varv gick från statligt ägt varv till privatägt önskade de utveckla sin värdegrund och sin grafiska profil.

Resultatet blev en grafisk profil som uttrycker Tenö Varvs värden som styrka och drivkraft. Profilen applicerades på bland annat brevpapper, kuvert, visitkort, dekaler och mappar.