A1 Advokater

Logotyp till nystartat företag

A1 Advokater är en fristående advokatbyrå med fokus på tvister i näringslivet.

I samband med uppstart av advokatbyrån fick Cederström design uppdraget att ta fram en logotyp med tillhörande grafisk profil. Önskemålet var att logotypen ska symbolisera A1 Advokaters värdeord som är styrka, hög nivå, kompetens, förtroende samt konflikt och att den skulle vara icke traditionell i jämförelse med andra advokatbyråers logotyp.

Resultatet blev en logotyp på höjden där A1 fick sticka ut och där en del av paragraftecknet fick smyga sig in för att symbolisera förtroende, kompetens och lagen.