GympaKidz

Utvecklad logotyp

GympaKidz är rörelseträning för barn i åldern 7-12 år som vill träna och ha kul utan tävlingsmoment. Varumärket ägs av Svenska Gymnastikförbundet och används av gymnastikföreningar runt om i landet.

Gymnastikförbundet ville utveckla logotypen för varumärket GympaKidz. Önskemålet var att logotypen skulle kännas lekfull och aktiv men ta för sig mer än den tidigare versionen. Resultatet blev ett kraftfullare typsnitt än innan, som uttrycker rörelse. Pricken över i:et representerar Gymnastikförbundets logotyp och den fick hoppa iväg och sätta sig som ett registrerat varumärke istället för att sitta still över i:et som den gjorde innan.