ToolBob

Grafisk profil

ToolBoB hjälper fastighetsägare med kravställningar vid upphandlingar inom belysning och solel. Vilket leder till att fastighetsägare får säkra anläggningar med hög kvalitet, god totalekonomi samt minimal miljöpåverkan.

I samband med uppstarten av företaget fick Cederström design uppdrag att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil.

Läs gärna mer om logotypen för ToolBob här.