Projektbeskrivning

ToolBob

Grafisk profil

ToolBoB hjälper fastighetsägare med kravställningar vid upphandlingar inom belysning och solel. Vilket leder till att fastighetsägare får säkra anläggningar med hög kvalitet, god totalekonomi samt minimal miljöpåverkan.

I samband med uppstarten av företaget fick Cederström design uppdrag att ta fram en logotyp och tillhörande grafisk profil.

Läs gärna mer om logotypen för ToolBob här.