Logotyp till Skypark

2019-02-06T08:49:02+00:00

Skypark

Logotyp till nyöppnad äventyrspark

Skypark i Vaxholm är en rolig och spännande aktivitet där du rör dig uppe i luften mellan träden. Du förflyttar dig mellan plattformar längs banor på olika höjder och med utmanande hinder som balansgång, klättring och ziplines.

I samband med öppning av parken fick Cederström design uppdrag att ta fram en logotyp som speglar äventyrsparken och aktiviteten uppe i träden. Vi jobbade med att få in en känsla av höjd och frihet i logotypen. För att förstärka att man befinner sig högt uppe i luften lade vi även till en himmelsbakgrund som ett element och som kan användas tillsammans med logotypen på hemsida, beachflagga, skyltar med mera. Logotypen togs fram i två olika varianter, en liggande och en stående.

Logotyp till Victoria Kemi inredningsstylist

2019-02-01T16:24:42+00:00

Victoria Kemi inredningsstylist

Logotyp

Victoria Kemi är frilansande inredningsstylist och önskade en logotyp till sitt egna varumärke.

Slutresultatet blev en symbol, ett sigill, av Victoria Kemis initialer ovanför namnet. Det skapar en känsla av stil, kvalitet och förtroende. Precis som hon önskar att hennes varumärke ska uppfattas.

Logotyp till ToolBoB

2019-02-01T16:18:59+00:00

ToolBoB

Logotyp

ToolBoB hjälper fastighetsägare med kravställningar vid upphandlingar inom belysning och solel. Vilket leder till att fastighetsägare får säkra anläggningar med hög kvalitet, god totalekonomi samt minimal miljöpåverkan.

I samband med uppstarten av företaget fick Cederström design uppdraget att ta fram en logotyp och grafisk profil. ToolBoB önskade en logotyp som förutom associerar till deras verksamhet även visar att de bidrar till en hållbar framtid. Resultatet blev en symbol i blått och grönt som symboliserar vår jord och stad eller fastigheter där lövet förstärker ToolBobs bidrag till en hållbar framtid. Till ordbilden valdes ett modernt typsnitt med mjuka, runda former för att harmoniera med jordens runda form.

 

Logotyp Tidningsmagasinet och Lehtitukku

2016-12-26T17:03:30+00:00

Tidningsmagasinet och Lehtitukku

Logotyp

Tidningsmagasinet.se och Lehtitukku.fi erbjuder tidningsprenumerationer till kampanjpriser på den svenska respektive finska marknaden. Sidorna ägs och drivs av Magazine Promotion Services AB.

Magazine Promotion Services önskade logotyper till deras två webbsidor. Logotypen skulle anpassas både till den svenska som finska sidan. Briefen var att logotypen skulle signalera seriositet och pålitlighet men också enkelhet. Lösningen blev en stilren logotyp med en symbol av ett ”flygande” magasin som får symbolisera enkelheten i att tidningarna skickas till prenumeranterna. Logotypen går i företagets profilfärger, svart, rosa och grönt. Logotypen togs fram i två varianter.

Spara

Logotyp till Klivet

2016-01-21T22:07:09+00:00

KLIVET

Logotyp

KLIVET är ett nätverk av kvinnliga företagare i Vaxholm, med syfte att samverka, inspirera och engagera kvinnor till ett livskraftigt och hållbart företagande. KLIVET önskade en logotyp till nätverket.

Cederström design tog fram en logotyp med bokstaven K som grafisk symbol. K står för kvinnor, kunskap och KLIVET och färgerna symboliserar mångfalden, kvinnor med olika bakgrund, med olika kompetens och kunskaper. Slutresultatet blev en cirkel av flera K, kvinnor som möts, samverkar, inspirerar och engagerar.

 

Logotyp till Auktoriserade Translatorer

2016-11-09T07:34:18+00:00

Föreningen Auktoriserade Translatorer

Logotyp

Föreningen Auktoriserade Translatorer är en medlemsförening för auktoriserade translatorer som är en skyddad yrkestitel. Det är Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer.

Föreningen önskade utveckla deras visuella identitet. Cederström design fick uppdraget att ta fram en ny logotyp med tillhörande grafisk profil. Intentionen var att skapa en logotyp som för tankarna till deras translatorsstämpel, och att profilen går mer åt det traditionella än moderna hållet samt ger uttryck för kontinuitet. Kontinuiteten och stabiliteten står jordgloben för, liksom årtalet då föreningen grundades.

 

Logo Invita of Sweden

2016-11-09T07:33:28+00:00

Invita Sweden

Ny logotyp

Invita Sweden AB är en incoming resebyrå i Stockholm för utländska gruppresor, framför allt från de tyskspråkiga länderna. Invita Sweden önskade en logotyp som utstrålar kvalitet och exklusivitet precis som deras resor.

Vi valde att i den nya logotypen lägga in en krona som symbol för deras värden, som förgyller tillvaron för deras kunder och målgrupp. I syfte att förgylla profilen lite extra valde vi en guldfoliering på kronan som används på tryckta visitkort och korrespondenskort.

Logotyp för A1 Advokater

2016-01-19T23:33:06+00:00

A1 Advokater

Logotyp till nystartat företag

A1 Advokater är en fristående advokatbyrå med fokus på tvister i näringslivet.

I samband med uppstart av advokatbyrån fick Cederström design uppdraget att ta fram en logotyp med tillhörande grafisk profil. Önskemålet var att logotypen ska symbolisera A1 Advokaters värdeord som är styrka, hög nivå, kompetens, förtroende samt konflikt och att den skulle vara icke traditionell i jämförelse med andra advokatbyråers logotyp.

Resultatet blev en logotyp på höjden där A1 fick sticka ut och där en del av paragraftecknet fick smyga sig in för att symbolisera förtroende, kompetens och lagen.

 

Logotyp till GympaKidz

2016-01-19T22:55:13+00:00

GympaKidz

Utvecklad logotyp

GympaKidz är rörelseträning för barn i åldern 7-12 år som vill träna och ha kul utan tävlingsmoment. Varumärket ägs av Svenska Gymnastikförbundet och används av gymnastikföreningar runt om i landet.

Gymnastikförbundet ville utveckla logotypen för varumärket GympaKidz. Önskemålet var att logotypen skulle kännas lekfull och aktiv men ta för sig mer än den tidigare versionen. Resultatet blev ett kraftfullare typsnitt än innan, som uttrycker rörelse. Pricken över i:et representerar Gymnastikförbundets logotyp och den fick hoppa iväg och sätta sig som ett registrerat varumärke istället för att sitta still över i:et som den gjorde innan.

 

Till toppen