Logotyp Tidningsmagasinet och Lehtitukku

2016-12-26T17:03:30+00:00

Tidningsmagasinet och Lehtitukku

Logotyp

Tidningsmagasinet.se och Lehtitukku.fi erbjuder tidningsprenumerationer till kampanjpriser på den svenska respektive finska marknaden. Sidorna ägs och drivs av Magazine Promotion Services AB.

Magazine Promotion Services önskade logotyper till deras två webbsidor. Logotypen skulle anpassas både till den svenska som finska sidan. Briefen var att logotypen skulle signalera seriositet och pålitlighet men också enkelhet. Lösningen blev en stilren logotyp med en symbol av ett ”flygande” magasin som får symbolisera enkelheten i att tidningarna skickas till prenumeranterna. Logotypen går i företagets profilfärger, svart, rosa och grönt. Logotypen togs fram i två varianter.

Spara

Logotyp till Klivet

2016-01-21T22:07:09+00:00

KLIVET

Logotyp

KLIVET är ett nätverk av kvinnliga företagare i Vaxholm, med syfte att samverka, inspirera och engagera kvinnor till ett livskraftigt och hållbart företagande. KLIVET önskade en logotyp till nätverket.

Cederström design tog fram en logotyp med bokstaven K som grafisk symbol. K står för kvinnor, kunskap och KLIVET och färgerna symboliserar mångfalden, kvinnor med olika bakgrund, med olika kompetens och kunskaper. Slutresultatet blev en cirkel av flera K, kvinnor som möts, samverkar, inspirerar och engagerar.

 

Logotyp till Auktoriserade Translatorer

2016-11-09T07:34:18+00:00

Föreningen Auktoriserade Translatorer

Logotyp

Föreningen Auktoriserade Translatorer är en medlemsförening för auktoriserade translatorer som är en skyddad yrkestitel. Det är Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer.

Föreningen önskade utveckla deras visuella identitet. Cederström design fick uppdraget att ta fram en ny logotyp med tillhörande grafisk profil. Intentionen var att skapa en logotyp som för tankarna till deras translatorsstämpel, och att profilen går mer åt det traditionella än moderna hållet samt ger uttryck för kontinuitet. Kontinuiteten och stabiliteten står jordgloben för, liksom årtalet då föreningen grundades.

 

Logo Invita of Sweden

2016-11-09T07:33:28+00:00

Invita Sweden

Ny logotyp

Invita Sweden AB är en incoming resebyrå i Stockholm för utländska gruppresor, framför allt från de tyskspråkiga länderna. Invita Sweden önskade en logotyp som utstrålar kvalitet och exklusivitet precis som deras resor.

Vi valde att i den nya logotypen lägga in en krona som symbol för deras värden, som förgyller tillvaron för deras kunder och målgrupp. I syfte att förgylla profilen lite extra valde vi en guldfoliering på kronan som används på tryckta visitkort och korrespondenskort.

Logotyp för A1 Advokater

2016-01-19T23:33:06+00:00

A1 Advokater

Logotyp till nystartat företag

A1 Advokater är en fristående advokatbyrå med fokus på tvister i näringslivet.

I samband med uppstart av advokatbyrån fick Cederström design uppdraget att ta fram en logotyp med tillhörande grafisk profil. Önskemålet var att logotypen ska symbolisera A1 Advokaters värdeord som är styrka, hög nivå, kompetens, förtroende samt konflikt och att den skulle vara icke traditionell i jämförelse med andra advokatbyråers logotyp.

Resultatet blev en logotyp på höjden där A1 fick sticka ut och där en del av paragraftecknet fick smyga sig in för att symbolisera förtroende, kompetens och lagen.

 

Logotyp till GympaKidz

2016-01-19T22:55:13+00:00

GympaKidz

Utvecklad logotyp

GympaKidz är rörelseträning för barn i åldern 7-12 år som vill träna och ha kul utan tävlingsmoment. Varumärket ägs av Svenska Gymnastikförbundet och används av gymnastikföreningar runt om i landet.

Gymnastikförbundet ville utveckla logotypen för varumärket GympaKidz. Önskemålet var att logotypen skulle kännas lekfull och aktiv men ta för sig mer än den tidigare versionen. Resultatet blev ett kraftfullare typsnitt än innan, som uttrycker rörelse. Pricken över i:et representerar Gymnastikförbundets logotyp och den fick hoppa iväg och sätta sig som ett registrerat varumärke istället för att sitta still över i:et som den gjorde innan.

 

Logo Brothaus Moberg

2016-11-09T07:02:40+00:00

Brothaus Moberg

Logotyp till nytt varumärke

När Brothaus Moberg startade upp sitt bageri i Åkersberga som bakade ett hälsosamt surdegsbröd med inspiration från Tyskland önskades en logotyp.

Önskemålet var en logotyp som symboliserar värme, tyskt brödhus och hantverk. Resultatet blev en oval logotyp med ett korsvirkeshus som uttrycker både brödhus och hantverk. Typsnittsvalet för namnet Brothaus Moberg blev ett mjukt och ”degigt” typsnitt för att förstärka deras värden.

Anmärkning: Bageriet såldes till Sattva bageri för ett par år sedan då ägarna flyttade tillbaka till Tyskland.

Logotyp till Maskinkörkortet

2016-11-08T10:19:37+00:00

Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Ny logotyp

Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) har tillsammans med Prevent tagit fram Maskinkörkortet för att säkerställa att de som jobbar vid maskiner får nödvändig utbildning.

TMF som är Maskinkörkortets avsändare önskade en typografisk logotyp som känns trygg, säker och stabil och som ska vara anpassad för applicering på körkort, webb och befintligt informationsmaterial.

Valet gick till ett kraftfullt typsnitt där bokstaven i delades upp i tre delar som kan symbolisera sågat virke. För att förstärka att det är TMF som är avsändare valde vi att ge delarna TMFs profilfärger orange, blå och grå.

Logo PEAK utbildningar

2016-01-20T21:20:35+00:00

PEAK utbildningar

Ny logotype

Uppdragsgivare Turner Around Consulting önskade en logotyp till deras nya utbildningsprogram inom självledarskap, PEAK utbildningar.

Önskemålet var att logotypen ska spegla PEAK utbildningars värdeord Prestation, Energi, Aktivitet och Kompetens. Resultatet blev människan och individen som symbol. Individer som på ett enkelt och tydligt sätt utstrålar energi och aktivitet. De fyra färgerna i symbolen är kopplade till de fyra olika byggstenarna som ingår i utbildningsprogrammet.

Se den grafiska profilen för PEAK Utbildningar

 

Logotyp till Barntyger.se

2016-01-22T14:05:26+00:00

Barntyger.se

Logotyper

Barntyger.se är en webbutik som säljer textil inredning, främst tyger på metervara, för barnrum.

I samband med uppstart önskades en logotyp som speglar Barntygers varumärke. Den skulle vara lekfull men inte för barnslig och ha ett textilt uttryck. Resultatet blev en logotyp i form av tygrapporter med lekfulla mönster av stjärnor, cirklar och ränder i en grön nyans som passar både flickor och pojkar, stora som små.

Se den grafiska profilen för Barntyger.se