KLIVET

Logotyp

KLIVET är ett nätverk av kvinnliga företagare i Vaxholm, med syfte att samverka, inspirera och engagera kvinnor till ett livskraftigt och hållbart företagande. KLIVET önskade en logotyp till nätverket.

Cederström design tog fram en logotyp med bokstaven K som grafisk symbol. K står för kvinnor, kunskap och KLIVET och färgerna symboliserar mångfalden, kvinnor med olika bakgrund, med olika kompetens och kunskaper. Slutresultatet blev en cirkel av flera K, kvinnor som möts, samverkar, inspirerar och engagerar.