Tenö Varv

Informationsmaterial

Tenö Varv är ett varv som underhåller, renoverar och reparerar för svensk yrkessjöfart och har funnits sedan 1967. I samband med att Tenö Varv gick från statligt ägt varv till privatägt önskade de ta fram nytt sälj- och  informationsmaterial.

Utifrån Tenö Varvs nya värdegrund och visuella identitet tog vi fram en informationsfolder om varvet och deras tjänster samt en mapp för snygg och proffsig förpackning av offerter och anbud.

Se gärna mer under Tenö Varv grafisk profil.