Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Ny logotyp

Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) har tillsammans med Prevent tagit fram Maskinkörkortet för att säkerställa att de som jobbar vid maskiner får nödvändig utbildning.

TMF som är Maskinkörkortets avsändare önskade en typografisk logotyp som känns trygg, säker och stabil och som ska vara anpassad för applicering på körkort, webb och befintligt informationsmaterial.

Valet gick till ett kraftfullt typsnitt där bokstaven i delades upp i tre delar som kan symbolisera sågat virke. För att förstärka att det är TMF som är avsändare valde vi att ge delarna TMFs profilfärger orange, blå och grå.