Att ta fram en ny  logotyp och en grafisk profil är något som ligger mig varmt om hjärtat. Där får jag jobba både med varumärkesstrategi och form. Det är både utmanande och roligt! Sedan april 2015 har mitt uppdrag varit att ta fram en ny grafisk profil för Auktoriserade Translatorer. Vi började med en workshop där jag tillsammans med styrelsen definierade Auktoriserade Translatorers varumärke och utifrån de framtagna kärnvärden ta fram deras nya grafiska profil. Under hösten 2015 blev allt klart och levererat. Strävan har varit att skapa en logotyp som för tankarna till deras translatorsstämpel, och att profilen går mer åt det traditionella än moderna hållet och ger uttryck för kontinuitet. Kontinuiteten och stabiliteten står jordgloben i logotypens mitt för, liksom årtalet då föreningen grundades.

GrafiskaProfil_FAT_collage

Föreningen Auktoriserade Translatorer är en medlemsförening för auktoriserade translatorer som är en skyddad yrkestitel. Det är Kammarkollegiet som auktoriserar translatorer. En auktoriserad translator har lagstadgad tystnadsplikt och utför kvalificerade översättningar inom olika områden. Läs mer www.aukttranslator.se