Nu har Gymnastikförbundets utbildningskatalog blivit klar för tryck. Katalogen beskriver Gymnastikförbundets verksamhet och alla deras utbildningar. Det har varit ett spännande uppdrag att få sammanställa allt material till denna trycksak. Katalogen kommer säkerligen bli ett bra verktyg för information och försäljning av den bredd av utbildningar Gymnastikförbundet erbjuder alla föreningar ute i landet. Katalogen ligger också ute som en digital broschyr på issuu.com.